Make your own free website on Tripod.com

Ki-Be Wrestling Home
Ki-Be Wrestling Schedule

Kiona Benton 41, Naches 33   Kiona Benton 42, Highland 16
103 Travis Roos Lost   103 Travis Roos WBForf.
112 Forfeit Forf.   112 Forfeit Forf.
119 Troy Cunningham WBF   119 Troy Cunningham WBF
125 Andy Campbell Lost   125 Andy Campbell Lost
130 Enoel Farias WBF   130 Enoel Farias WBDec 4-3
135 Justin Hunt WBTF   135 Jesse Henderson WBDec 13-9
140 Jesse Henderson WBForf.   140 Kyle Hagins WBF
145 Kyle Hagins WBF   145 Sam Landoe WBForf.
152 Sam Landoe WBF   152 Steven Gonzalez Lost
160 Steven Gonzalez Lost   160 Eddie Acosta WBForf.
171 Devon Hudspeth WBF   171 Devon Hudspeth WBForf.
189 Forfeit Forf.   189 Forfeit Forf.
215 Forfeit Forf.   215 Forfeit Forf.
285 Forfeit Forf.   285 Forfeit Forf.
JV Sam Long Lost   JV Justin Hunt WBF
JV Zack Clouse Lost