Ki-Be Wrestling Home
Ki-Be Wrestling Results

 

Hanford Winter Cup

Team - 8th, 79 pts

106 - Miguel Andrade 0-2

113 - Jaron Gunter - 3-1, 2 pins, 2nd

120 Leno Andrade - 0-2

126 - Flavio Sandoval - 2-2, 1pin

160 - Kareem Johnson - 3-0, 1pin, 1st

220 - Anthony Lernas - 1-1, 1pin

285 - Tanner Cook - 3-1, 3 pins, 2nd